event management

Jsme schopnni pro Vaši akci zajistit vše potřebné a Vaši akci připravit na vše nečekané. Jsme zvyklí pracovat s nestandardními požadavky, větu „to nejde“ od nás asi neuslyšíte. Bereme projekty svých klientů s nadšením, vše za vás domyslíme do posledního detailu. V rámci celkového managementu akcí rozmanitého charakteru zajišťujeme:

  • rozpočet (konzultace, příprava, správa a vyúčtování financování Vašeho projektu)
  • lokace (kapacita, povolení, bezpečnost, stavební úpravy)
  • bezpečnost (security, zdravotní a požární dohled, osvětlení, ochrana povrchů)
  • logistika (od osobní po kamionovou dopravu)
  • skladování materiálu
  • grafická produkce, tisk, dekorace
  • radiokomunikace na akcích
  • personální zajištění